Protestan Kilise olarak inanıyoruz ki:

1.  Tevrat, Zebur ile İncil’den oluşan Kutsal Kitap, çağlar boyu geçerli olan Tanrı’nın hatasız, güvenilir ve değişmeyen Kelâmı’dır.

2.  İncil İnancı, Mesih İsa’nın getirdiği sonsuz kurtuluşun saf mesajıdır. Bu mesaj ne Batı’ya ne de Doğu’ya aittir. Aksine ilahi, semavi ve evrenseldir!

3.  Bir ve tek olan Tanrı, Kutsal Kitap’ta kendini; CevherKelâm ve Kudret olmak üzere üç temel özellikle ifade eder ve açıklar.

4. Mesih İsa’ya teslim olan kişi, kurtuluş armağanı karşısında Rabbini her konuda hoşnut etmek ve komşusunu kendisi gibi sevmek için gayret eder.

5. Kilise Mesih İsa’yı tanımak, O’nun karakterini yansıtmak ve başkalarına O’nu tanıtmak için vardır.