Halk arasında Papaz büyüsü denilen ve bir türlü çözülemeyen dertlerin kaynağı olarak gösterilen bu büyü türü nedir? Büyü gerçekten varmıdır? Papazlar ya da Rahipler büyü yaparmı? Öncelikle büyü gerçekten vardır, Elektriği göremesekte varlığını hissedebilir ve Ampul’de ışık olarakta görebiliriz. Ruhsal alemi görmesekte ya da hissedemesekte bu Onun olmadığı anlamına gelmez. Bazı insanlar garip şeyleri yapabilmekte bunları pozitif enerjinin kullanımı ya da meditasyon sonucu elde edilen kazanımlar olarak gösterebilir ancak Kutsal kitaba göre iki tür Mucize, Keramet mümkündür, Üçüncüsü yoktur. Yapılan şey ya Tanrıdan’dır. Ya da Onun ve insanların düşmanı Şeytandır.

Ülkemizde insanlar başlarına gelen kimi talihsizlikleri ya da kötü olayları kendilerine yapılan büyü nedeni ile böyle olduğunu düşünmektedirler. Bu bazen doğrudur bazen de doğru değildir. Ne yazık ki ülkemizde insanların fala ve büyüye olan düşkünlüğü hiçte az değildir. Bu yoldan para kazanan insanların sayısı çok olduğu gibi dolandırılanların sayısı da azdeğildir.

Kutsal kitaba göre (Tevrat, Zebur, İncil) büyü yapmak lanetlik büyük suçlardandır.
Bunun için
Yasanın Tekrarı Kitabında 18: 10Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın.
Yeşaya 8:19 Birileri size, ‹‹Fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın›› dediğinde, ‹‹Halk kendi Tanrısı’na danışmaz mı; yaşayanlar için ölülere mi danışılır?›› deyin.
Ve Galatyalılar 5:19 Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği’ni miras alamayacaklar.

Bunun gibi ayetleri çoğaltmak mümkündür ama sanırım ki her okuyanın anlayabileceği gibi Kutsal kitap bu işleri kesinlikle yasaklamakla dahası bu işleri yapanların lanet altına girdiğini söylemektedir. Hiç bir gerçek Hıristiyanın böyle bir şeyi yapmasına imkan yoktur. Mesihin öğrencisi hangi mezhepten olursa olsun, İster Rahip ya da Cemaatten herhangi bir kimsenin böyle bir şeyi yapmayacağına inanıyoruz.
Çünkü Mesih İsa’nın Nur’u ile aydınlanmış bir kişinin kolay kolay Cehennem karanlığına dönmeyeceği açıktır. Bazı kişiler yoldan sapmış olsalar bile bu Kutsal Kitabı ve inancımızın doğrularını etkilemez.

Bu suçun Papazlarca, Hıristiyanlarca yapıldığını söyleyenlere karşı Müslüman kardeşlerimi uyarıyorum ve soruyorum.
Kendilerinin En son ve En hakiki inanca sahip oldukları iddia eden bu Hocalar nasıl olurda bu batıl inancın büyüsünü bozamazlar?

Bunu onlara sorarsanız size bir cevap veremeyeceklerdir, Çünkü sorunun kaynağı kendilerindedir. Kendileri Şeytanla işbirliği yaparlar, İş kontrolden çıkınca Papaz büyüsü masalını uydurup topu başkalarına atarlar ki, Kendileri rahat edebilsinler.

Yuhanna 8:31 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, ‹‹Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak›› dedi.

Eğer sizde büyü ya da buna benzer bir karanlığın etkisi altında olduğunuzu düşünüyorsanız sorunun çaresi vardır.

Yuhanna 10:10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.
Sizi çalıp yok etmek isteyen Şeytana karşı silahımız Rabbin diri sözü olan İsa Mesih’tir. Ona iman eden utandırılmaz.

Markos 9:
16 İsa öğrencilerine, ‹‹Onlarla ne tartışıyorsunuz?›› diye sordu.
17 Halktan biri O’na, ‹‹Öğretmenim›› diye karşılık verdi, ‹‹Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim.
18 Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum, ama başaramadılar.››
19 İsa onlara, ‹‹Ey imansız kuşak!›› dedi. ‹‹Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin!››
20 Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa’yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı; çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı.
21 İsa çocuğun babasına, ‹‹Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?›› diye sordu. ‹‹Küçüklüğünden beri böyle›› dedi babası.
22 ‹‹Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe, suya attı. Elinden bir şey gelirse, bize yardım et, halimize acı!››
23 İsa ona, ‹‹Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!›› dedi.
24 Çocuğun babası hemen, ‹‹İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et!›› diye feryat etti.
25 İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, ‹‹Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme!›› dedi.
26 Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı, öyle ki oradakilerin birçoğu, ‹‹Öldü!›› diyordu.
27 Ama İsa elinden tutup kaldırınca, çocuk ayağa kalktı.

İncil Tanrı sözü’dür, Değişmez, Çünkü Tanrı değişmez ve hiç kimsenin Onun sözlerini değiştirmeye de gücü yetmez.İncil’in hükmü de geçmemiştir, Çünkü Başlangıç ve Son, Kıyamet ve Yaşam Mesih İsa’da gizlidirç
İncilde anlatılan hikayede olduğu gibi İsa Mesih’in gücü İblisin baskı altında tuttuğu insanları azat etmeye yeter!
Yeterki biz de Hasta çocuğun Babası gibi bağıralım İmansızlığımı yenmeme yardım et!
Sizin de insanlara anlatamadığınız bazı garip sorunlarını varsa bunlardan ne pahasına olursa olsun kurtulmak istiyorsanız bizi arayın. Sizin için dua edelim.

Markos 13:31 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.››