İnsan günahkâr olduğunu kabul edip gözyaşları ile tövbe ettiğinde ve feryat edip YA RAB! ’’KURTAR BATAKLIĞA BATIYORUM’’ derse işte o zaman merhameti ve lütfu ile yardım eder. Çünkü Rab tövbe eden herkesi mahvolmaktan kurtarmak üzere Mesih İsa’yı göndermiştir.

Mesih İsa Tanrının günah bataklığında batan günahkârları kurtarmak üzere size uzatılan yardım eli’dir. Kim günah bataklığına batar da kendisine uzatılan eli geri çevirir, Aklı başında hiç kimse bataklıkta boğulmayı istemez.

Bazıları size bu bataklığın kötü olduğunu ve oradan kurtulmanız gerektiğini söyleyebilirler fakat kendileri de bu bataklığın içerisindedirler, Kendileri de nasıl çıkılacağını bilmezler.  Bu günah bataklığından kurtulabilmeniz için birisinin size yardım elini uzatması gerekir. Tabi O yardım elini uzatan kişinin de bu bataklığın içerisinde olmaması gerekir. Âdem’den başlayarak tüm insanlar bu günah bataklığının içine az ya da çok battılar. Ancak Bakire Meryem’den doğan İsa Mesih bunun dışındadır, Çünkü O Allahın Ruhu aracığı ile vücut bulmuştur ki bu Onu tüm insan soyundan farklı kılar. Ve kendisi bu dünya da iken de hiçbir günah işlememiştir.

Yuhanna 8:29  Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım.”  Her zaman hayatınız da tanımlayamadığınız bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsanız, O eksikliği tamamlayabilecek tek kişi İsa Mesih’tir. 

Koloseliler 1:19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. 

 Bu doluluk Onun doluluğu olduğu için ruhumuzda bir boşluk kalmaz. Bu da kalbimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladığı için mutluluğumuz tam olur. Tanrıyı bilenler birbirlerini de kardeş sevgisi ile kabul edip hiçbir ayrım gözetmeksizin severler.

 Yuhanna 15:12 Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. 

Bütün bunları size iletmemizin sebebi ise şudur!   İsa onlara şöyle buyurdu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. 

(Mar 16:15-16)

Tanrının sevgisini, lütfunu, merhametini ve barışını sizlerle paylaşmak isteriz. Çünkü Tanrının emirleri içerisinde en önemlileri

  Luka 10:27   “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin.” 

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.