Eskişehir Protestan Kilisesi İstanbul Protestan Kilisesi temsilcilik olarak resmi olarak 2003 yılında kurulmuştur ve İstanbul Protestan Kilisesi 1995 yılında T.C. Anayasası’nın tanıdığı temel haklar ve İncil’in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olan bir kilise topluluğudur.

İstanbul Protestan Kilisesi’nin üyeleri kendilerini tüzel bir kimlikle ifade edebilmek amacıyla 1999 yılında vakıf kurmak için girişimde bulundular.

Vakfımız, Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/11/1999 tarihli E. 1999/646 sayılı kararı ile hükmi şahsiyet kazanarak vakıf siciline tescil edilmiştir.

24 Haziran 2001 tarihli ve 15569/1-1 sayılı Resmi Gazate’nin, 89. sayfadaki ilamı ile Vakfımız kuruluş sürecini tamamlamıştır.

Vakfımız, medeni kanununa göre kurulmuş olduğundan Lozan Antlaşmasına bağlı değildir ve yeni vakıfların tüm haklarından yararlanmaktadır.

Vakfın temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevzuatına uygun olarak Protestan inancındaki mensuplarının dini ihtiyaçlarını karşılamaktır.